سفارش تبلیغ
صبا

 

اینجانب بعد یک سال و خورده ای (به غیر از یک سال قبلش ) به عرصه وب نویسی باز گشته و از اینکه....خوابم گرفت

اوووف این جوری خوب نیس باید فکر کرد

خیلی خودمونی بگمپوزخند

جام خالی بود الان اومد پرش کردمشوخی

خیلی هم خوش اومدممشکوکم
تاریخ : جمعه 95/5/15 | 7:14 عصر | نویسنده : | نظر