سفارش تبلیغ
صبا

 


واعظی پرسید از فرزند خویش :

هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟

صدق و بی آزاری و خدمت به خلق

هم عبادت،هم کلید زندگیس

گفت: "زین معیار اندر شهرما، یک مسلمان هست آن هم ارمنیست" !!

«پروین اعتصامی»
تاریخ : یادداشت ثابت - سه شنبه 94/2/23 | 8:38 عصر | نویسنده : | نظر